Finland publicerar sitt svar till EU-kommissionen på Rundradioklagomålet från Sanoma

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 15.00 | Publicerad på svenska 1.7.2021 kl. 15.24
Pressmeddelande
Far och son tittar på TV (Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Far och son tittar på TV (Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Finska staten fick den 28 juni 2021 tillstånd att i sin helhet publicera sitt svar till EU-kommissionen på Sanoma Media Finlands Oy:s klagomål över Rundradion. Hittills har ett sammandrag av svaret publicerats.

På grund av EU-lagstiftningen är brevväxling med kommissionen i regel sekretessbelagd. Finland föreslog den 3 juni för EU-kommissionen att brevväxlingen i anslutning till klagomålet ska vara offentlig. Hittills har kommissionen gått med på att Sanoma Media Finland Oy:s klagomål, kommissionens begäran om svar och Finlands svar till kommissionen kan publiceras.

Klagomålet som Sanoma Media Finland Oy lämnat till EU-kommissionen gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

Enligt finska statens svar är Rundradions beställvideotjänster och elektroniska utbildningsinnehåll förenliga med lagen om Rundradion Ab och EU-lagstiftningen om statligt stöd. Enligt svaret är Sanoma Media Finland Oy:s klagomål därför ogrundat.

Vad händer härnäst?

EU-kommissionen bedömer om Finlands svar är tillräckliga och beslutar utifrån det om den ska begära ytterligare utredningar i frågan av Finland. Behandlingen av ärenden som gäller statligt stöd i EU kan ta flera år och inbegripa flera brevväxlingsomgångar.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Anna Wennäkoski, specialsakkunnig, tfn 050 475 5649