Finland och Sverige förhandlar om isbrytningssamarbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2009 14.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet
Finland och Sverige förhandlar om isbrytningssamarbete.
Finland och Sverige förhandlar om isbrytningssamarbete.

Finland och Sverige inleder förhandlingar om samarbete för att effektivera och komplettera sina isbrytningstjänster. Man beslutade om saken vid det gemensamma mötet för Finlands och Sveriges regeringar i Tavastehus den 14 maj.

Avsikten är att man vid förhandlingarna får till stånd ett avtal där man bland annat definierar de havsområden där en gemensamt organiserad isbrytning arrangeras, uppgifterna och samarbetsformerna för ländernas sjöfartsverk samt uppgifterna och åliggandena för dem som erbjuder tjänsten. Målet är ett avtal som gäller 15-20 år.

Dessutom ska förhandlingsdelegationerna tillsammans bedöma det genomsnittliga behovet av isbrytartjänster på avtalsområdet samt minimi- och maximibehovet. De ska också avgöra vilka nyckeltal som beskriver nivån på tjänsten samt hur man ska följa med dem.