Finland lämplig miljö för försök med automatiserad trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2015 12.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet (KM) har offentliggjort en plan för att främja intelligent automatisering.

Planen omfattar samtliga transportformer: vägtrafik, spårtrafik, luftfart och sjöfart. Enligt planen ska Finland vara en lockande testmiljö där det också med tanke på lagstiftningen är enkelt att utveckla automatisering. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ny affärsverksamhet inom automatisering.

KM:s plan har samband med regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. En av åtgärderna i planen är uttryckligen att främja robotik.

Med intelligent automatisering avses robotik som gör det möjligt för en anordning eller ett system att självständigt fungera, observera, lära sig och fatta beslut med hjälp av sensorer, artificiell intelligens eller sakernas internet.

För att främja automatiseringen inom trafik och transport behövs olika slag av försök ute på fältet. Med hjälp av försöken får vi nödvändig information om vilka lösningar som fungerar och vilka som inte är värda att vidareutvecklas.

- Det är offentliga sektorns uppgift att skapa en gynnsam miljö för försök och experiment. Avsikten med intelligent automatisering inom trafik och transport är att ge upphov till ny och varierande affärsverksamhet till nytta för utvecklare, genomförare och användare, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt planen ska lagstiftningen utvecklas så att den inte hindrar eller bromsar upp försöken med automatisering. Om regleringen är gynnsam blir det lättare och billigare att inleda projekt enligt behov, också med kort varsel.

När den data- och transportinfrastruktur som behövs för automatiseringen byggs kommer allt det kunnande som redan nu finns i Finland väl till pass. Detta förutsätter ett tätt samarbete mellan myndigheter och företag, såsom teleoperatörer och nätutvecklare. Samarbete krävs till exempel för att bygga sensorer för automattrafik på trafiklederna.

De finländska förhållandena ställer stora krav på automatiseringen. Enligt planen för intelligent automatisering ska alla lösningar utvecklas så att de fungerar felfritt även i det arktiska klimatet i Finland. Följaktligen kan Finland vara såväl testmiljö som föregångare inom automatiserad trafik.

Ytterligare information
Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, enhetsdirektör 0295 34 2570