Finland lämplig miljö för försök med automatiserad trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2015 15.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Minister Berner
Minister Berner

Kommunikationsministeriet (KM) har offentliggjort en plan för att främja intelligent automatisering. KM:s plan har samband med regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. En av åtgärderna i planen är uttryckligen att främja robotik.

För att främja automatiseringen inom trafik och transport behövs olika slag av försök ute på fältet. Med hjälp av försöken får vi nödvändig information om vilka lösningar som fungerar och vilka som inte är värda att vidareutvecklas.

- Det är offentliga sektorns uppgift att skapa en gynnsam miljö för försök och experiment. Avsikten med intelligent automatisering inom trafik och transport är att ge upphov till ny och varierande affärsverksamhet till nytta för utvecklare, genomförare och användare, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Med intelligent automatisering avses robotik som gör det möjligt för en anordning eller ett system att självständigt fungera, observera, lära sig och fatta beslut med hjälp av sensorer, artificiell intelligens eller sakernas internet.