Finland föreslår att EU-kommissionen publicerar handlingar som gäller Sanomas klagomål över Rundradion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 16.00 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 11.24
Pressmeddelande
Filmströmningstjänst. (Foto: Shutterstock)
Filmströmningstjänst. (Foto: Shutterstock)

Finland föreslår att EU-kommissionen publicerar handlingarna som gäller Sanoma Media Finland Oy:s klagomål över Rundradion. I Finlands brev till kommissionen konstateras att det ligger i allmänt intresse att klagomålet offentliggörs. I brevet åberopas vikten av öppenhet med tanke på den offentliga debatten. På grund av EU-lagstiftningen är brevväxling med kommissionen i regel sekretessbelagd.

Klagomålet som Sanoma Media Finland Oy lämnat till EU-kommissionen gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.