Finland föregångare för automatiseringsförsök inom havssektorn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2016 11.11 | Publicerad på svenska 26.9.2016 kl. 11.34
Nyhet
Bild: Kommunikationsministeriet / Aaltonen
Bild: Kommunikationsministeriet / Aaltonen

Ett omfattande projekt för att främja obemannad sjöfart startas i Finland. Meningen med projektet är att ta fram de första produkterna och tjänsterna inom obemannad sjöfart och att före 2025 skapa ett fungerande ekosystem inom området.

Kommunikationsministeriet stöder projektet bland annat genom att utse lämpliga testområden för obemannade fartyg och genom att skapa förutsättningar för flexibel testning. Nästan 60 företag deltar i projektet som är en del av Tekes-programmet för arktiska hav (Arktiset meret).

- Att främja digitalisering och automatisering och att utnyttja information på bred bas hör till ledmotiven i regeringens spetsprojekt. Inom sjöfarten kan vi med hjälp av dessa öka säkerheten, minska utsläppen och höja produktiviteten. Finland har särskilda styrkor och fördelar för att bli en pionjär på automatisering av sjöfarten och på information som rör detta, berättar kommunikationsminister Anne Berner.