Finland deltar i ett globalt nätverk för föregångare inom autonoma sjöfartyg och hamnverksamheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2020 14.13 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Ett lastfartyg i Helsingfors (Foto: Shutterstock)
Ett lastfartyg i Helsingfors (Foto: Shutterstock)

Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Japan, Kina, Korea och Singapore har inlett ett nytt MASSPorts-samarbete för att förenhetliga verksamheten när det gäller autonoma fartyg och hamnverksamheter. I det inledande mötet, som ordnades av Singapores havs- och hamnmyndigheter den 4 augusti 2020, deltog också Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella fyrförbundet (IALA) och den internationella hamnorganisationen (IAPH).

Målet med MASSPorts-samarbetet är att fördjupa informationsutbytet och erfarenheterna mellan de stater och organisationer som är föregångare på området. Syftet med de konkreta pilotprojekten som genomförs i samarbete är att främja interoperabilitet och standardisering i fråga om passage för autonoma fartyg i hamnar. Ett mål är också att påverka IMO:s internationella avtal. Ett centralt föremål för standardisering är kommunikationen och informationsutbytet mellan autonoma fartyg och hamnar.

I det internationella samarbetet för automatiserad vattentrafik, sjötrafik och hamnverksamhet driver Finland multimodala lösningar och en rättslig ram som också tillåter framtida innovationer och teknisk utveckling. Tydliga ansvarsområden och transparens i bedömningen av verksamheten och säkerheten är en förutsättning för att automatiserad trafik och intelligenta system ska kunna tas i bruk.

Chefen för Finlands delegation var Mikael Nyberg, högnivårepresentant för kommunikationsministeriet.

- Finland har internationellt sett en utmärkt ställning när det gäller att främja införandet av ny teknik inom sjöfarten. Finland har spetskompetens i hur snabba kommunikationsförbindelser, automatisering och digitalisering kan utnyttjas inom sjöfarten. Via det nya nätverket kan vi erbjuda vår kompetens och påverka på internationella arenor, konstaterar Nyberg.

Vad händer härnäst?

Nästa möte för MASSPorts ordnas i början av 2021. Som en del av beredningen av automationsplanen för trafiken sammankallar kommunikationsministeriet intressentgrupper som kan delta i samarbetet.


Ytterligare information:      

Mikael Nyberg, högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken, tfn 040 837 8794, [email protected]

Anne Miettinen, kommunikationsråd, tfn 040 754 9862, [email protected]

Tomi Paavola, överinspektör, tfn 050 303 6506, [email protected]