Finland är ett föregångarland inom forskningen gällande självkörande bussar – förarlösa bussar upplevs som säkra

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2017 10.36 | Publicerad på svenska 13.11.2017 kl. 11.05
Nyhet
Bild: Metropolia
Bild: Metropolia

Överallt i världen är man intresserad av möjligheterna som öppnas av självkörande fordon som framtidens färdmedel. Ändå fanns det inget tidigare forskningsmaterial om användarerfarenheten. Världens första undersökning som grundade sig på resenärernas användarerfarenhet av robotbussar publicerades 6.11.2017 i den välrenommerade tidningen Transport Policy.

Undersökningen genomfördes som en del av forskningsprojektet MaaS (Mobility as a Service) som finansierades av kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket och yrkeshögskolan Metropolia. För projektet ansvarade Arto O. Salonen, forskningsdirektör vid yrkeshögskolan Metropolia och docent vid Helsingfors universitet.

Man litar på de självkörande bussarna

I undersökningen intervjuades 197 resenärer i robotbussar som körde cirka en kilometer mellan tågstationen i Kivistö och bostadsmässområdet i Vanda. Resenärerna upplevde att trafiksäkerheten i det självkörande fordonet var bättre än i en vanlig buss.

" Vi bad resenärerna i robotbussen jämföra sina erfarenheter av att resa i robotbuss med att resa i en vanlig buss i liknande omständigheter. Vi var intresserade av hur resenärerna upplevde trafiksäkerheten, den personliga säkerheten inne i robotbussen och sina handlingsmöjligheter inför nödsituationer", säger forskningsdirektör Arto O. Salonen.

"Resenärerna ansåg trafiksäkerheten vara bättre i robotbussen än i en vanlig buss som trafikerar i liknande omständigheter. Däremot uppfattade människorna att deras personliga säkerhet i robotbussen som sämre än i en vanlig buss. Detta gällde främst de kvinnliga passagerarna. Man märkte inte just någon skillnad mellan bussarna gällande handlingsmöjligheterna i en nödsituation."

I Finland omkommer över 200 personer årligen i vägtrafiken. Det är lätt att integrera robotbusstrafiken genom att framhäva trafiksäkerhetsaspekten med de små bussarna som rör sig långsamt. Däremot minskar förarlösa bussar särskilt de kvinnliga passagerarnas upplevelse av personlig säkerhet.

"Det är ändå möjligt att förbättra känslan av personlig säkerhet; vi har ju också vant oss vid hissar utan personal", säger Arto O. Salonen.

Bekanta dig med undersökningen "Passenger's subjective traffic safety, in-vehicle security and emergency management in the driverless shuttle bus in Finland" via länken: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X1730286X

Ytterligare information

Yrkeshögskolan Metropolia Arto O. Salonen, tfn 040 334 5993, arto.salonen(at)metropolia.fi

Kommunikationsministeriet: överingenjör Maria Rautavirta, tfn 0295 34 2564, fornamn.efternamn(at)lvm.fi

Trafikverket: ledande ITS-sakkunnig Risto Kulmala, tfn 029 534 3872, risto.kulmala(at)trafikverket.fi

Trafiksäkerhetsverket: ledande sakkunnig Sami Mynttinen, tfn 029 5345 555, sami.mynttinen(at)trafi.fi