Finland ansöker om över 81 miljoner euro i EU-finansiering för fem digitaliseringsprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 13.14 | Publicerad på svenska 9.2.2024 kl. 13.45
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne
Bild: LVM

Finländska aktörer ansöker om sammanlagt 81,04 miljoner euro från Europeiska kommissionen för fem kommunikationsprojekt. Medlen söks via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 8 februari 2024.

 Under denna utlysning fanns det i kommunikationsprogrammet för Fonden för ett sammanlänkat Europa 241 miljoner euro i EU-finansiering för högkapacitets stamförbindelser och för 5G-infrastruktur som behövs för trafikleder och för lokala offentliga tjänster. I utlysningen finansieras särskilt stärkande av stamnätsförbindelserna, 5G-lösningar för lokala offentliga tjänster och förbättring av gränsöverskridande trafikleders 5G-förbindelser.
 
– Vi ansöker om EU-finansiering till fullt belopp. Genom projekten förbättrar vi de digitala förbindelserna i vardagen, stärker försörjningsberedskapen och främjar finländska innovationer, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Finansiering söks för sjökablar och 5G-lösningar

Följande finländska projekt ansöker om finansiering:

1. Far North Fiber Europe 2

FNF Europe Oy ansöker om 50 miljoner euro i finansiering. Projektet omfattar Europadelen av det mer omfattande projektet Far North Fiber. I projektet byggs det första interkontinentala sjökabelsystemet som via Nordvästpassagen ska förbinda Europa med Asien via Nordamerika.

2. C-Lion2 Construction

C-Lion2 Oy ansöker om 25 miljoner euro i finansiering. I projektet byggs ett nytt heltäckande sjökabelsystem som ska tas i bruk mellan Finland, Sverige och Tyskland.

3. Carewings-5G

Digita Oy som samordnar projektet ansöker om 1,81 miljoner euro i finansiering. Inom projektet genomförs ett privat 5G-nät på flygplatsen i Pyttis, installeras sensorer och kameror som är anslutna till 5G-nätet samt genomförs tre drönarbaserade försök.

4. 5G Sport Campus

DNA Abp som samordnar projektet ansöker om 3,17 miljoner euro i finansiering. I projektet genomförs privat 5G-infrastruktur i ett idrottscenter vilken möjliggör mer avancerade trådlösa, AI-baserade utvecklings- och träningstjänster för motion och kondition.

5. Southern-Savonia Digital

Suur-Savon Sähkö Oy som samordnar projektet ansöker om 1,06 miljoner euro i finansiering. Projektet ska stärka det lokala 5G-nätet för digitala tjänster inom social- och hälsovården i Södra Savolax.

Vad händer härnäst?

Utlysningen av finansiering från Europeiska kommissionen löper ut den 20 februari 2024. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen fattas finansieringsbesluten under hösten 2024.

Mer information:

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig, sofia.lindback(a)gov.fi, tfn 0295 342 165
 
Lauri Mustonen, specialsakkunnig, lauri.mustonen(a)gov.fi, tfn 0295 342 252