Finavias avsikt: kompetent och diversifierad styrelse

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2016 16.59 | Publicerad på svenska 17.9.2016 kl. 17.02
Nyhet

Den statliga ägaren har alltid strävat efter att utse en kompetent och diversifierad styrelse i Finavia Abp där det ingår representanter för så många branscher som möjligt. I utnämningarna har man på förhand tagit hänsyn till eventuella bindningar.

För att ge en bättre helhetsbild har ministeriet sammanställt ett dokument över Finavia Abp:s styrelser åren 2010-2016.

En länk till bilagan Finavia Abp:s styrelser 2010-2016 (på finska) finns i samband med det finskspråkiga pressmeddelandet.