Finanspolitiska ministerutskottet förordar bolagiseringen av Finavias flygtrafiktjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2016 9.05 | Publicerad på svenska 20.12.2016 kl. 9.14
Nyhet
Flygtrafik (Bild: Rodeo)
Flygtrafik (Bild: Rodeo)

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordar kommunikationsministeriets förslag om att Finavia Abp:s flygtrafiktjänst avskiljs till ett separat specialuppgiftsbolag våren 2017. Bolaget avses svara för Finlands områdeskontrolltjänst samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänst.

Avsikten är att det av staten helägda bolaget i fortsättningen ska svara för de specialuppgifter som hänför sig till de flygtrafiktjänster som Finavia Abp står för, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddningstjänst.

Till bolaget överförs de system som behövs för att producera en riksomfattande flygruttjänst, såsom flygkontrollsystem, radar och röstkommunikationssystem. Flygplatsernas utrustning för tillhandahållande av flygtrafiktjänster, till exempel flygledartornen och deras utrustning, förblir hos Finavia.

- Flygtrafiktjänsten bedrivs redan nu i bolagsform hos Finavia och således ändras inte modellen för hur tjänsten produceras. Flygtrafiktjänsten differentieras till ett separat bolag som beredskap inför de ändringar som kommer att ske i branschen i Europa och i Finland, berättar kommunikationsminister Anne Berner om bakgrunden till bolagiseringen.

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade bolagiseringen av flygtrafiktjänsterna den 20 december 2016.