Femton söker tjänsten som avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 15.35 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 12.03
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriet
Kommunikationsministeriet

Ansökningstiden för tjänsten som avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning gick ut den 5 maj 2022 klockan 12. Tjänsten som avdelningschef tillsätts för fem år från och med den 1 september 2022.

Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

Mika Irenius, företagare

Katariina Juhola, filosofie licentiat

Riku Jylhänkangas, budgetråd

Panu Kukkonen, budgetråd

Minna Mattila, servicedirektör

Yrjö Mäkelä, juris kandidat

Heikki Ojaniemi, direktör

Miikka Rainiala, enhetsdirektör

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef

Sanna Ruuskanen, ekonomi- och förvaltningsdirektör

Jarkko Saarimäki, överdirektör för trafiksystemtjänster

Jukka Santala, sektordirektör

Juha Savela, ekonomichef

Marko Sillanpää, jurist

Janne Viskari, generaldirektör


Ytterligare information:

Minna Laatikainen, personalchef, minna.laatikainen(a)gov.fi, tfn 050 307 7190