Färre dubbar än hittills i nya däck

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2009 11.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Föreskrifterna om det högsta antalet dubbar som får användas i vinterdäck har förnyats. I fortsättningen begränsas antalet dubbar till högst 50 per meter av rullningskretsens längd. Samtidigt har bestämmelserna förändrats så, att det blir tillåtet att placera dubbar i den mittersta delen av däckets slityta.

Ändringarna i bestämmelserna om dubbar utfärdades med en ändrad förordning som trädde i kraft den 1 juli 2009. Den nya begränsningen beträffande antalet dubbar ska tillämpas på däck som tillverkas från och med den 1 juli 2013.

Det tillåtna antalet dubbar i däck för personbilar kommer att minska från det nuvarande med omkring 15 procent. Slitaget på vägytorna och vägdammet som förorsakas av dubbarna väntas minska i motsvarande grad. Dubbdäckens väggrepp väntas ändå kunna hållas ungefär på sin nuvarande nivå, tack vare normal produktutveckling.