Färre bytte operatör för mobiltelefonen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2008 21.29 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.14
Nyhet

Av privatkunderna har 13 procent bytt operatör för sin mobiltelefon under det senaste året, medan andelen år 2005 var 39 procent. Företagens villighet att byta hade sjunkit från 15 till 9 procent. Av de privatpersoner som bytt operatör har 88 procent behållit sitt gamla nummer.

Internetsamtalen (VoIP) intresserar allt fler, men än så länge används de bara av var tionde. Andelen användare har emellertid ökat betydligt sedan 2005. I företagen har internetsamtal blivit vardag och de används av nästan en femtedel.

I undersökningen som kommunikationsministeriet låter göra mäts finländarnas syn på teletjänsterna med omkring två års mellanrum. För undersökningen intervjuades 2102 kunder hos telebolagen per telefon.