Farledsavgifterna höjs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2011 13.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att farledsavgifterna inom sjöfarten höjs med 9,5 procent. Enligt förslaget ska höjningen fördelas jämnt mellan de olika avgiftsklasserna.

Regeringen föreslog den 15 december att lagen om farledsavgift ska stadfästas. Det är mening att republikens president ska stadfästa lagen på fredag. Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2012.

Höjningen motiveras med behovet av att täcka kostnaderna för isbrytning och farledshållning med farledsavgifter. Särskilt kostnaderna för isbrytning har stigit på grund av två stränga vintrar i rad medan inkomsterna från farledsavgifter har varit mindre än väntat.

För staten innebär den planerade höjningen en merinkomst på 8,8 miljoner euro. Trots detta är kostnadsmotsvarigheten för farledsavgifterna endast 88,3 procent.

Riksdagen lade fram en kläm till lagförslaget. Riksdagen förutsätter att regeringen inleder en totalreform av lagstiftningen om farledsavgifter så att också fartygens miljöegenskaper och deras faktiska användning av isbrytningstjänster beaktas.

Ytterligare information: Pekka Kouhia, regeringsråd, tfn 09 160 28612