Farledsavgifterna höjs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2011 14.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.15
Nyhet

Höjningen motiveras med behovet av att täcka kostnaderna för isbrytning och farledshållning med farledsavgifter. Särskilt kostnaderna för isbrytning har stigit på grund av två stränga vintrar i rad medan inkomsterna från farledsavgifter har varit mindre än väntat.

För staten innebär den planerade höjningen en merinkomst på 8,8 miljoner euro. Trots detta är kostnadsmotsvarigheten för farledsavgifterna endast 88,3 procent.