Family Channel får fortsätta med televisionsverksamheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2011 13.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Statsrådet har inte för avsikt att återkalla Family Channel Oy:s koncession för televisionsverksamhet trots att det kommer att ske förändringar i bolagets ägarförhållanden. Bolaget bedriver riksomfattande televisionsverksamhet på kanalen SuomiTV.

Family Channel Oy ansökte i november 2011 om ett prejudikat för förändringar i bestämmanderätten. Ett bolag som hör till den amerikanska mediekoncernen News Corporation skulle köpa bestämmanderätten över bolaget.

Koncessionssystemet för kommersiell radio och television grundar sig på att en koncession som statsrådet beviljat inte får överföras på någon annan. Enligt lagen om televisions- och radioverksamhet kan en förändring i bestämmanderätten dock godkännas om förutsättningarna för beviljande av koncession uppfylls och verksamheten fortgår i enlighet med koncessionsvillkoren.

Family Channel Oy är ett finländskt aktiebolag, grundat 1998, som i juni 2009 har beviljats koncession av statsrådet för kanalen SuomiTV.

Discovery HD Showcase-högupplösningssändningarna
är försenade

Statsrådet beviljade dessutom Discovery Communications Europe Limited tilläggsfrist fram till den 31 januari 2012 för inledande av högupplösningssändningar.

Enligt koncessionen borde bolaget ha inlett högupplösningssändningarna på kanalen Discovery HD Showcase den 1 oktober 2011 i kanalknippe F. Som skäl för att sändningarna är försenade angav bolaget bland annat den svaga utvecklingen av distributionsmarknaden för högupplösningsprogram och det få antalet mottagare som följer den nya T2-standarden.

Statsrådet beslutade om förlängningen av Family Channel Oy:s tillstånd och Discovery Communications Europe Limiteds tilläggsfrist den 29 december 2011.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, enhetschef, 09 160 28585, 050 344 3400