EU stöder Finlands trafikledsprojekt med 17 miljoner euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2008 14.51 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Finland har fått trafikstöd på 17 miljoner euro av Europeiska unionen. Stöd beviljades för totalt tre trafikledsprojekt.

I år fick Finland för första gången stöd för ett livscykelprojekt, när 7,79 miljoner euro beviljades för motorvägsavsnittet Muurla-Lojo på väg E18. Dessutom anvisades 3,9 miljoner euro för att bygga bangården i Ilmala och 5,5 miljoner euro för planeringen av väg E18.

Stöden är så kallade TEN-stöd, som unionen beviljar för utveckling av Europeiska unionens huvudtrafiknät (Trans-European Networks).

Totalt utdelades stöd på cirka 140 miljoner euro, av det var Finlands andel cirka 12 procent.


Ytterligare information:
överingenjör Risto Murto, tfn (09) 160 28639 eller 040 505 3320
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794