EU:s transportministrar diskuterade en pandemiplan för godstrafiken – minister Harakka lyfte fram enhetliga coronatestintyg inom EU som mål

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 12.24 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 8.29
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd Tyskland ordnade ett informellt videomöte för transportministrarna den 8 oktober 2020. Vid mötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Transportministrarna förde en principdiskussion om förutsättningarna för en pandemiplan för godstrafiken i Europa. Diskussionen fördes utifrån det diskussionsunderlag som ordförandelandet Tyskland har lagt fram. Finland stöder EU:s gemensamma åtgärder som ska säkerställa att godstrafiken löper smidigt i eventuella framtida pandemier eller motsvarande kriser.

- Det är viktigt att trygga trafik- och transportsektorns funktion och kontinuiteten i transporterna vid pandemier, och vi understöder EU:s gemensamma åtgärder. Medlemsländerna bör höras aktivt vid beredningen av pandemiplanen, konstaterade kommunikationsminister Timo Harakka.

Avsikten är att beredningen av en pandemiplan ska anförtros Europeiska kommissionen efter det att rådets slutsatser har antagits.

Ministrarna diskuterade också hur persontrafiken fungerar och säkerheten under pandemin.

- Det skulle vara till nytta om det på EU-nivå fanns enhetliga intyg över negativt provsvar för coronavirus. Detta skulle förbättra säkerheten vid resor, konstaterade minister Harakka.

Vid mötet informerade Europeiska kommissionen också om ett lagstiftningsförslag om det gemensamma europeiska luftrummet. Finland stöder målen för det gemensamma europeiska luftrummet (SES) och anser att det är viktigt att SES2+- lagstiftningen främjas.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken, tfn 040 837 8794

Tiia Orjasniemi, EU-samordnare, tfn 050 441 5730