EU-kommissionen: förbättrad aerodynamik kan tillåta större fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2013 14.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ändringar i direktivet om de största tillåtna dimensionerna och vikterna i den tunga trafiken. Minskat luftmotstånd hos tunga fordon skulle göra det möjligt att överskrida de maximala måtten.

Kommissionen föreslår att man kunde överskrida de nuvarande maximala måtten för tunga fordon, om fordonets formgivning eller påbyggda aerodynamiska anordningar minskar fordonets luftmotstånd. Överskridandet kan tillåtas om formgivningen eller de extra anordningarna uppfyller direktivets prestanda- och säkerhetskrav. De aerodynamiska extra anordningarna får inte heller öka fordonets transportkapacitet.

Kommissionens proposition innehåller också förslag till ett automatiskt system för vägning av fordon. Vägningssystemen skulle göra det enklare att övervaka och ingripa i överbelastning av fordon.

Genom ändringarna vill kommissionen förbättra energieffektiviteten och trafiksäkerheten hos tunga fordon samt nå betydande miljöfördelar.

Regeringen anser att olika metoder som minskar luftmotståndet är bra och tror att de fungerar enligt de mål kommissionen föreslagit och att de också minskar trafikidkarnas bränslekostnader. Det bör emellertid vid beredningen av ändringen i direktivet försäkras att överskridandet av de maximala måtten inte försämrar trafiksäkerheten.

Vad gäller de automatiska vägningssystemen anser regeringen att utbyggnaden av sådana system skulle öka kostnaderna för väghållningen och tillsynsmyndigheternas arbetsmängd. Enligt regeringen är det särskilt viktigt att kostnaderna för vägningssystemen inte blir större än de eftersträvade fördelarna.

Ändringen av direktivet skulle påverka flera finländska författningar och eventuellt kräva ändringar i bland annat vägtrafiklagen, fordonslagen och strafflagen.

Regeringen har den 23 maj 2013 överlämnat en skrivelse till riksdagen om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om de största tillåtna dimensionerna och vikterna i den tunga trafiken.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, regeringsråd, tfn 0295 16001
Kari Saari, trafikråd, tfn 0295 34 2557