EU-finansiering till Finland för utvidgning av laddningsnätet för elbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2023 9.00 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 15.54
Pressmeddelande
Musta sähköauto latauspisteellä kadun varressa. Taustalla muita autoja ja keltainen talo.
(Bild: LVM)

Finland har beviljats EU-finansiering till Teslas finländska dotterbolag Roadster Finland Oy som ska utvidga laddningsnätet för elbilar. Finansieringen beviljades ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF).

Målet med Teslas projekt för laddning av elbilar är att bygga upp ett offentligt, i hela EU och året runt fungerande nätverk av laddningsstationer för elbilar på det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Offentliga laddningsstationer är tillgängliga för alla elbilar. Syftet med det multinationella projektet är att ta i bruk sammanlagt 6 458 laddningsstationer i 16 länder, inklusive Finland. 

I Finland ansökte Tesla om CEF-finansiering för sammanlagt 32 laddningsstationer, varav 25 är nya objekt och 7 sådana objekt som ska återutrustas för att öppna ett nätverk av snabbladdningsstationer för alla slags fordon.  Laddningsställena ligger i närheten av TEN-T-nätet och laddningsanordningarna är högeffektladdare med en effekt på minst 250 kW. 

I sin helhet har Tesla beviljats högst 133,78 miljoner euro i finansiering för projektet såvida projektet genomförs enligt planerna. Finlands andel av stödsumman är 5,3 miljoner euro. 

EU finansierar bland annat byggandet av distributionsinfrastruktur för el och gas och främjar transportsektorns utfasning av fossila bränslen inom TEN-T-nätet. TEN-T länkar samman järnvägar, insjörutter, vägar samt sjö- och flygförbindelser till ett enda transportnät. 

Under den fjärde utlysningen för infrastruktur för alternativa bränslen (AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility) beviljade Europeiska kommissionen sammanlagt 352,1 miljoner euro. Transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa fattade beslut om beviljande av stöd den 8 september 2023.

Vad händer härnäst?

Kommissionens femte CEF-finansieringsutlysning för infrastruktur för alternativa bränslen avslutas den 10 november 2023. 

Ytterligare information

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 0295 342 685, marjukka.vihavainen-pitkanen(a)gov.fi