EU beviljade Finland 25,13 miljoner euro i finansiellt stöd för ett projekt för militär rörlighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 9.30 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 9.43
Pressmeddelande
Bild: Juha Tuomi
Bild: Juha Tuomi

Ett finskt projekt för militär rörlighet beviljades 25,13 miljoner euro ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Finland beviljades det stöd som sökts för vägförbindelserna till Rissala flygfält, det vill säga till projektet riksväg 9, sträckan Kelttu Siilinjärvi.

I projektet ska lokal- och fjärrtrafikens funktionalitet och säkerhet förbättras, trafikstockningar elimineras och trygga anslutningar till riksväg 9, dvs. Joensuuvägen, byggas. I projektet ersätts två överbelastade plankorsningar med en planskild anslutning och omkörningsfiler i båda riktningarna byggs på en sträcka av cirka fyra kilometer. Projektet gör både civiltrafiken och militärtransporter smidigare.

Riksväg 9 sträckan Kelttu Siilinjärvi är det tredje projektet för Finlands militära rörlighet som beviljas CEF-finansiering. Våren 2022 beviljades stöd för elektrifieringen av banavsnittet Laurila-Torneå-Haparanda och för triangelspåret vid Oritkari hamn i Uleåborg. Hittills har Finland fått sammanlagt 43,25 miljoner euro i stöd för projekt som gäller militär rörlighet.

Kommissionen föreslår att sammanlagt 35 projekt för militär rörlighet ska finansieras. Sammanlagt beviljas 616 miljoner euro i stöd.

Genom CEF-programmet stöds transportprojekt inom TEN-T-nätet. Transeuropeiska TEN-T länkar samman järnvägar, insjörutter, vägar, sjö- och flygförbindelser till ett enda transportnät.

Vad händer härnäst?

Kommissionen inleder nästa utlysning för projekt för militär rörlighet 2023.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0400 593 706, [email protected], Twitter @TimoKievari

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, [email protected]