EU beviljade 17 miljoner euro i stöd för Finlands trafikleder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2008 15.01 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Finland har fått trafikstöd på 17 miljoner euro av Europeiska unionen. Stöd beviljades för totalt tre trafikledsprojekt.

I år fick Finland för första gången stöd för ett livscykelprojekt, när 7,79 miljoner euro beviljades för motorvägsavsnittet Muurla-Lojo på väg E18. Dessutom anvisades 3,9 miljoner euro för att bygga bangården i Ilmala och 5,5 miljoner euro för planeringen av väg E18.