Enighet i riksdagen om Yle-reformen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2012 13.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är mycket nöjd med att man nått slutlig konsensus om finansieringen av Rundradion (Yle). Riksdagens kommunikationsutskott och finansutskott gav sina betänkanden om rundradioreformen den 13 juni 2012.

Behandlingen i utskotten framskred i december enligt den parlamentariska kompromiss som riksdagsgruppernas ordförande kommit överens om.

- Riksdagen har visat att Yle-reformen, som länge låg på is, kunde drivas igenom enligt överenskommelse och att den parlamentariska enigheten bär. Jag är mycket tacksam och belåten att riksdagen på ett beslutsamt sätt har fört Yle-reformen i mål, säger minister Krista Kiuru.

Utskottens förslag innehåller den efterlängtade förbättringen i den rundradioskatt som påförs samfund.

- Jag konstaterade i april i remissdebatten om rundradioskatten att om det finns något missförhållande eller någon fråga som måste förbättras, så är det nog hur företagarnas sociala rättvisa kan främjas. Den parlamentariska kompromissen kunde slipas i riksdagen precis i den riktningen att man fann det efterlängtade understödet för den andel av skatten som ska samlas in från företagare.

Nu föreslår finansutskottet att beloppet på samfundens rundradioskatt ska basera sig på den beskattningsbara inkomsten så att skattebeloppet är 140 euro, om den beskattningsbara inkomsten överstiger 50 000 euro. För den överstigande delen uppbärs 0,35 procent skatt så att skattebeloppet är högst 3 000 euro per år.

- Jag är verkligen glad att man genom en mångsidig, öppen och produktiv diskussion fann ett samförstånd som nu har enhälligt parlamentariskt stöd, konstaterar minister Kiuru om betänkandet.