En remissrunda om utlysningen av nätkoncessioner för Åland inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2024 10.42 | Publicerad på svenska 5.7.2024 kl. 10.46
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock/LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till en nätkoncessionsutlysning för frekvensområdet 700 megahertz. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 16 augusti 2024.

Statsrådet bereder beviljande av nätkoncessioner för frekvensområdet 700 megahertz på Åland. I utkastet till utlysning anges villkoren för nätkoncessionerna. Enligt utkastet ska tre nätkoncessioner inom frekvensområdena 703–733 megahertz och 758–788 megahertz utlysas. Enligt koncessionsvillkoren ska ett nät anläggas så att det täcker 99 procent av Ålands befolkning inom två år från början av koncessionsperioden istället för inom tre år. 

Syftet med nätkoncessionerna är att främja byggandet av nästa generations 5G-nät i landskapet Åland, att förbättra kvaliteten och kapaciteten hos snabba trådlösa bredbandsförbindelser och att möjliggöra införandet av nya digitala tjänster.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 16 augusti 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben på www.utlåtande.fi . Efter remissbehandlingen ska utlysningen av nätkoncessioner för Åland öppnas så snart som möjligt.

Mer information:

Lauri Mustonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 252, [email protected] (5.-22.7.)

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig, tfn 0295 342 165, [email protected] (1.-16.8.)