En rapport från arbetsgruppen för fossilfria transporter och Aalto-universitetets utredning av handeln med utsläppsrätter för trafiken offentliggörs den 27 oktober – välkommen att följa ett webbinarium

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 15.39 | Publicerad på svenska 19.10.2020 kl. 13.42
Pressmeddelande
Trafik på en motorväg. (Foto: Rodeo / Juha Tuomi)
Trafik på en motorväg. (Foto: Rodeo / Juha Tuomi)

Finlands mål är att halvera utsläppen från trafiken jämfört med 2005 års nivå före utgången av 2030. Den 27 oktober 2020 kommer arbetsgruppen för färdplanen för fossilfria transporter att offentliggöra sin rekommendation om på vilka sätt målet ska nås effektivt och rättvist. Aalto-universitetet kommer för sin del att presentera resultaten av en utredning om konsekvenserna för inkomstfördelningen av utsläppshandeln för bränsle.

Kommunikationsministeriet ordnar ett för allmänheten öppet webbinarium den 27 oktober kl. 14. På webbinariet presenteras arbetsgruppens rekommendationer och Aalto-universitetets resultat. Det utlovas också ett anförande av kommunikationsminister Timo Harakka. I en vetenskapspanel deltar Juhani Laurikko, ledande forskare vid statens tekniska forskningscentral, Matti Liski, professor vid Aalto-universitetet, Markku Ollikainen, ordförande för klimatpanelen, och Saara Tamminen, ledande sakkunnig vid Sitra.

Arbetsgruppens rapport består av fyra delar: alternativa bränslen, trafikmedlens energieffektivitet, trafiksystemets energieffektivitet samt prissättning och skatter inom trafiken. I rapporten ges rekommendationer om konkreta åtgärder för att minska utsläppen från trafiken med 50 procent fram till 2030. Arbetsgruppen har i synnerhet fokuserat på vägtrafiken, som står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken. Arbetsgruppen ger också rekommendationer om åtgärder inom spår- och sjötrafiken, trafiken på inre farvatten och lufttrafiken. Trafiken och transporterna står för en femtedel av växthusgasutsläppen i Finland.

Aalto-universitetet har i en rapport som beställts av kommunikationsministeriet undersökt hur ändringarna i prissättningen av kolet i bränsle och höjningen av priset på bränsle kommer att påverka olika befolkningsgrupper. Dessutom har det utretts hur kostnaderna för utsläppshandelssystemet kan kompenseras konsumenterna. I arbetet tar man inte ställning till den eftersträvade inkomstfördelningseffekten.

En färdplan ska minska utsläppen med 1,55 miljoner ton

Vid kommunikationsministeriet bereder man en färdplan för fossilfria transporter utifrån rekommendationerna från arbetsgruppen för fossilfria transporter, Aalto-universitetets rapport och de konsekvensbedömningar som publicerades i oktober. Det är en detaljerad plan för hur utsläppen från vägtrafiken ska kunna halveras fram till 2030.

Växthusgasutsläppen från inrikes trafiken stod för cirka 12,7 miljoner ton koldioxid referensåret 2005. Enligt regeringsprogrammet ska utsläppen fram till 2030 minska till cirka 6,35 miljoner ton. Fram till 2019 hade utsläppen sjunkit till 11,1 miljoner ton, dvs. minskningsbehovet i fråga om utsläppen var ännu cirka 4,75 miljoner ton. Enligt en prognos som publicerades i april 2020 kommer de befintliga åtgärderna, såsom distributionsskyldigheten för biodrivmedel, att medföra en minskning av utsläppen med cirka 3,2 miljoner ton. Åtgärderna i färdplanen ska således stå för en minskning av utsläppen med cirka 1,55 miljoner ton fram till 2030.

Vad händer härnäst?

Beredningen av färdplanen för fossilfria transporter fortsätter vid kommunikationsministeriet. Utkastet sänds på remiss i början av 2021.

Avsikten är att det ska fattas separata principbeslut om minskning av utsläppen från sjöfarten och trafiken på inre farvatten samt av utsläppen från luftfarten.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet senast den 26 oktober kl. 16 via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/42ec4219-292d-4e37-8a6c-288860f7d7f7?displayId=Fin2100047

Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Aalto-universitetet

Aalto Economic Institute, Oskari Nokso-Koivisto, verksamhetsledare, tfn 044 045 0732, oskari.nokso-koivisto(at)aalto.fi, Twitter @oskarinokso