DNA, Elisa och TeliaSonera vinner 700-frekvenser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2016 15.27 | Publicerad på svenska 24.11.2016 kl. 15.28
Pressmeddelande

Auktionen av frekvensområdet 700 MHz avslutades den 24 november. Vinnare i auktionen är DNA Oyj, Elisa Oyj och TeliaSonera Finland Oyj. Auktionen ger staten 66,33 miljoner euro i inkomster.

De vinnande anbuden är:

DNA Oy

Block FDD1: 11 000 000 e

Block FDD2: 11 000 000 e

Elisa Oyj

Block FDD3: 11 000 000 e

Block FDD4: 11 000 000 e

TeliaSonera Finland Oyj

Block FDD5: 11 000 000 e

Block FDD6: 11 330 000 e

Statsrådet beviljar vinnarna i auktionen koncessioner för 17 år. Koncessionerna beviljas för hela landet med undantag av landskapet Åland. Affärsverksamheten i frekvensområdet får inledas den 1 februari 2017.

Ytterligare information

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608

Pasi Toivonen, ledande sakkunnig, Kommunikationsverket, 0295 390 463