DNA Abp:s nätkoncessioner fortsätter att gälla

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2019 13.13 | Publicerad på svenska 8.8.2019 kl. 13.23
Pressmeddelande
5G-mast ((Bild: Shutterstock)
5G-mast ((Bild: Shutterstock)

Statsrådet återkallar inte DNA Abp:s och dess dotterbolag DNA Welhos nätkoncessioner för tele- och tv-verksamhet trots koncessionsinnehavarens förändrade bestämmanderätt. Statsrådet tog beslut i frågan den 8 augusti 2019.

Den förändrade bestämmanderätten har att göra med att det norska bolaget, Telenor Group, har sagt sig vara villigt att köpa 54 procent av DNA:s aktier.

DNA erbjuder mobiltjänster, tjänster i det fasta nätet och tv-kanalernas nättjänster i hela det finländska fastlandet. Bolaget har nätkoncessioner för televerksamhet i flera olika frekvensområden. Ytterligare har bolagets dotterbolag, Welho Oy, en nätkoncession för tv-verksamhet i det digitala markbundna masskommunikationsnätet.

Statsrådets beslut gäller nätkoncessioner som beviljats med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Enligt statsrådet finns det inte något skäl att misstänka att verksamheten enligt nätkoncessionen inte fortsätter i enlighet med koncessionsvillkoren och lagbestämmelserna.

Ytterligare information:

Katariina Vuorela, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 029