Diskussionerna om ett projektbolag för den östliga järnvägsförbindelsen inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2020 10.47 | Publicerad på svenska 9.7.2020 kl. 12.56
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka
Kommunikationsminister Timo Harakka

Kommunikationsministeriet har inlett diskussioner om förutsättningarna för att bilda ett projektbolag för planering av den östliga spårförbindelsen. Ett inledande möte med kommunerna hölls den 24 juni 2020.

Vid evenemanget diskuterades de yttre ramarna för att inleda beredningen av ett projektbolag utifrån en utredning som gjorts av Trafikledsverket. Trafikledsverkets utredning om utvecklingen av tågtrafiken i östra Finland publicerades den 28 maj 2020.

Samtidigt kartlades kommunernas preliminära intresse för att delta i bildandet av ett projektbolag och finansieringen av planeringen av den östliga riktningen enligt motsvarande principer som legat till grund för förhandlingarna om projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo.

- Jag är glad över att diskussionerna om att främja en snabb östlig spårförbindelse nu har inletts. En fungerande spårtrafik i hela Finland är nödvändig när vi ska övergå till en hållbar rörlighet. Nu kartlägger vi kommunernas intresse av att förbinda sig till ett projektbolag för planering. Planeringen är en lång process och under den utreds om det finns förutsättningar för att genomföra spårprojektet, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Projektbolaget ska ansvara för planeringen av banprojektet

Projektbolagsförhandlingarna i fråga om östra banan kommer att föras på samma villkor som förhandlingarna om de under bildning varande projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo. Projektbolagens ansvarsområde och uppgifter avses omfatta planeringen och finansieringen av projektplaneringen fram till byggstarten. Alla stora investeringar i spårtrafiken främjas i enlighet med de riktlinjer som finanspolitiska ministerutskottet förordade den 10 september 2019.

En förutsättning i tidigare förhandlingar har varit att det i projektbolaget förutom staten också ska finnas andra ägare, alltså delägare, som drar nytta av projektet, såsom offentliga organ och offentligt ägda sammanslutningar. När projektbolaget bildas ska staten äga minst 51 procent av det och de övriga delägarna ca 49 procent.

Enligt en preliminär uppskattning uppgår planeringskostnaderna för järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola till cirka 70 miljoner euro och för järnvägsförbindelsen Borgå-Kotka-Luumäki till cirka 110 miljoner euro.

Vad händer härnäst?

Kommunerna ska senast den 31 augusti 2020 meddela sitt intresse för kapitalisering av ett projektbolag för planering.

Syftet med att begära svar är att kartlägga förutsättningarna för aktörerna i området och om det finns ett tillräckligt omfattande engagemang för att bilda ett projektbolag enligt principer som motsvarar de tidigare förhandlingarna om projektbolag.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751 (projektbolag)


Timo Harakka