Digitas koncessioner får ny ägare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2012 14.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att försäljningen av nätbolaget Digita Ab till Suomi Broadcast Networks Oy inte påverkar giltigheten för Digitas eller Digi Waves Oy:s koncessioner.

Digita är den viktigaste upprätthållaren av tv- och radionät i Finland och bolaget har två nät som täcker hela landet. Statsrådet har beviljat Digita fem nätkoncessioner för tv- och radiosändningar. Digita äger Digi Waves, som har tillstånd att sända AM-sändningar i huvudsak från Finland till utlandet.

Suomi Broadcast Networks ägs av fonden First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF. Det bolag som administrerar fonden är en del av Commonwealth Bank of Australias europeiska kapitalförvaltningsbolag.

Dessutom beviljade statsrådet Digita nätkoncession för kanalknippet H på UHF-bandet till utgången av 2016. Nätet ska omfatta 60 procent av befolkningen i Fastlandsfinland före utgången av 2013.

Ytterligare information
Kaisa Laitinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 772 7643
Olli-Pekka Rantala, chef för enheten för kommunikationsmarknaden, tfn 050 344 3400