Digitaliseringen ger livskraft åt landsbygden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2017 13.34 | Publicerad på svenska 9.11.2017 kl. 13.38
Nyhet
Foto: Rodeo / Juha Tuomi
Foto: Rodeo / Juha Tuomi

Regeringen har fattat ett principbeslut för att främja digitaliseringen på landsbygden. Åtgärderna enligt principbeslutet utvecklar digitala tjänster på landsbygden och erbjuder ny vägkost som ger livskraft åt landsortsbetonade områden.

Principbeslutet godkändes den 9 november 2017. Det har samband med projektet Smart landsbygd som regeringen beslutade om i samband sin halvtidöversyn våren 2017.

- Finland behöver en livskraftig landsbygd när utvecklingen går mot hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle som baserar sig på förnybara naturresurser. Landsbygden har mycket potential för affärsverksamhet särskilt inom bio- och kretsloppsekonomi, matproduktion och -förädling och turism. Målet är att ta fram digitala metoder för att effektivare ta vara på denna potential, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Riktlinjerna i principbeslutet stöder regeringens spetsprojekt för skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och de genomförs på bred bas av ett stort antal aktörer. Förutom myndigheter spelar också företag och medborgar-, organisations- och frivilligaktörer en viktig roll.