Digitalisering ska utnyttjas inom luftfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2020 15.45 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Ett småflygplan i luften. (Foto: Shutterstock)
Ett småflygplan i luften. (Foto: Shutterstock)

Utnyttjandet av digital information öppnar nya möjligheter för utveckling av luftfarten. Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för digital luftfart som ska bedöma hur den digitaliserade luftfarten och nya typer av mobilitetstjänster som baserar sig på den kan utvecklas.

Med digital luftfart avses i detta sammanhang luftfart som utmanar den etablerade reguljärtrafiken. Den digitala luftfarten står för sådan flygutbildning, hobbyluftfart, flygning med drönare, övervaknings- och räddningsverksamhet, ambulansflygning, jord- och skogsbruksanvändning och flygtaxi samt sådana nya typer av mobilitetstjänster som baserar sig på utnyttjande av digital information.

Arbetsgruppen kommer att presentera en helhetsbild av den digitala luftfartens ekonomiska betydelse och bedöma vilken betydelse flygplatser som ligger utanför det traditionella flygplatsnätet har med tanke på mobilitetsbehoven och den regionala tillgängligheten. Utöver Finavias 21 flygplatser finns det i Finland bland annat flygplatser som upprätthålls av städerna Seinäjoki, Villmanstrand och S:t Michel och cirka 60 oövervakade officiella flygplatser vars ännu bättre utnyttjande arbetsgruppen utreder. 

Ordförande för arbetsgruppen för digital luftfart är enhetsdirektör Timo Kievari från kommunikationsministeriet. I arbetsgruppen deltar Finavia Abp, FinnHEMS Oy, Villmanstrands stad, Transport- och kommunikationsverket, S:t Michels stad, RPAS Finland ry, Seinäjoki stad, Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Moottorilentäjien liitto ry, Teknologiindustrin rf och Traffic Management Finland Group Oy samt inrikesministeriet och försvarsministeriet.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppens mandatperiod löper ur den 30 september 2020. Resultaten av arbetet utnyttjas i beredningen av den riksomfattande planen för transportsystemet. Den riksomfattande planen för transportsystemet gäller alla färdsätt. Den ger utgångspunkterna för det långsiktiga upprätthållandet och utvecklandet av transportnätet och transportservicen i hela Finland 2021-2032.

Ytterligare information

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, timo.kievari(at)lvm.fi

Juha Parantainen, byggnadsråd, tfn 0295 342 383, juha.parantainen(at)lvm.fi