Digitalbarometern 2022: Finland åter på andra plats i internationell jämförelse av hur digitaliseringen utnyttjas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2022 13.40 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 15.22
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Finland placerar sig redan för tredje året i rad på andra plats i Digitalbarometerns internationella jämförelse. Liksom ifjol toppade Danmark jämförelsen och denna gång kom Norge på tredje plats.

Finland har presterat jämnt och legat bland de tre bästa länderna allt sedan den första Digitalbarometern 2014.

Digitalbarometern mäter hela nationens digitaliseringsstatus och ändringarna i den - även i förhållande till andra länder. Barometern indikerar hur digitaliseringen utnyttjas i samhället. Mätningen omfattar tre aspekter - förutsättningar, användning och effekter - och tre huvudsektorer - företag, medborgare och den offentliga sektorn.

Finland klarade sig bäst i jämförelsen av den offentliga sektorn. Den sämsta framgången hade digitaliseringens effekter när det gäller företagssektorn. Finlands placering när det gäller digitaliseringseffekterna på företagssektorn har sjunkit under de senaste åren, trots att företagssektorns satsningar på forskning och utveckling i genomsnitt har varit av samma storleksklass som i jämförelseländerna. Fokus i satsningarna kan alltså förbättras.

Industrins digitalisering i Finland av toppklass

I år är Digitalbarometerns särskilda tema digitaliseringen inom industrin. Enligt barometern ligger digitaliseringen av industrin i Finland, liksom även i de övriga nordiska länderna, på en hög nivå. Särskilt i Finland och Sverige är den tillverkande industrins utvecklingsgrad klart högre än i det övriga Europa.

Inom industrin påverkas den digitala intensiteten, det vill säga ibruktagningsgraden för digital teknik, av till exempel företagets storlek och bransch. Hos små företag är intensiteten låg eller mycket låg, medan nivån är mycket hög hos stora företag.

Av sektorerna är el- och värmeproduktionen betydligt mer avancerad än genomsnittet när det gäller den digitala intensiteten, medan metallförädlingen klarade sig sämre i jämförelsen. Industriföretagens digitalisering ligger dock bara i startgroparna.

- Den digitala intensiteten, det vill säga investeringarna i digital teknik och kompetens, betalar sig tillbaka för nationerna, företagen och individerna, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Investeringar behövs i teknik och utnyttjande av data, och i synnerhet i kompetens, eftersom endast de kompetenta kan använda ny teknik och nya data för att utveckla företagens och samhällets funktion, fortsätter minister Harakka.

Digitalbarometern 2022 ges ut av arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland rf. För genomförandet ansvarar Näringslivets forskningsinstituts dotterbolag Etlatieto.

Ytterligare information:

Aino Sipari, specialsakkunnig, tfn 050 326 5829, [email protected]