Digita får koncessionerna för televisionens markbundna distributionsnät

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2009 13.59 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat Digita Oy nätkoncessionerna för televisionsverksamhet i kanalknippena A, B och C. I villkoren för de beviljade koncessionerna har man säkrat att de nuvarande sändnings- och packningsstandarden för distribution av televisionsprogram används åtminstone till slutet av 2016. Det här innebär att konsumenterna inte tvingas skaffa ny terminalutrustning åtminstone före 2017.

Beträffande täckningsområdet för televisionssändningarna medför det en betydande förbättring att man i koncessionerna lagt till villkor om att täckningen bör säkras och förbättras. Digita förpliktas att ordna så att de riksomfattande kanalerna kan ses i nya skuggområden med över 50 invånare. Dessutom bör företaget för att förbättra täckningen för kanalknippe C bygga 92 nya slavsändare före 31.12.2010.

I kanalknippena A, B och C förmedlas de avgiftsfria markbundna televisionskanalerna och en stor del av de avgiftsbelagda kanalerna. Den nätkoncession som för närvarande är i kraft för kanalknippena A, B och C innehas av Digita och är i kraft till 31.9.2010. De nya koncessionerna beviljades för perioden 1.9.2010-31.12.2016.

Koncessionerna gäller hela landet med undantag av landskapet Åland. Koncessionerna söktes av Digita Oy och svenska Teracom AB.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150, 040 700 5620