Det föreslås mer tid för byggande av nät inom stödprogrammet Snabbt bredband

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2018 13.30 | Publicerad på svenska 2.2.2018 kl. 13.31
Nyhet

Det föreslås att utbetalningen av statsunderstöd för projekt som ingår i stödprogrammet Snabbt bredband ska fortsätta ända till utgången av 2020. Ändringen gäller bredbandsprojekt som landskapsförbunden har konkurrensutsatt efter den 15 juli 2017.

Syftet med ändringen är att projekt som har inletts ska slutföras och att stöden ska betalas innan stödprogrammet avslutas. Ändringen innebär att nät kan byggas under två byggnadsperioder till.

Enligt projektbeslutet ska stödprogrammet i fråga om dessa projekt förlängas till utgången av 2020. Den tidsfrist som satts ut för ansökan om utbetalning ska ändras, men ansökan om understöd ska även i fortsättningen lämnas in till Kommunikationsverket före utgången av 2018.

Stödprogrammet främjar byggandet av snabba bredbandsförbindelser i områden där sådana inte finns att få på marknadsvillkor. Inom ramen för programmet har det hittills byggts fiberoptiska anslutningar till över 80 000 hushåll, vilket motsvarar över en tredjedel av alla de fiberoptiska anslutningar i Finland som har dragits ända hem till användaren.

För det offentliga stödet till bredbandsprojekten har det reserverats ca 135 miljoner euro, varav 69,5 miljoner euro kommer från staten, ca 25 miljoner euro från Europeiska unionens program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och ca 40 miljoner euro från kommunerna. Av stödmedlen återstår cirka 24 miljoner euro som ännu inte har beviljats.

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av lagändringen i samarbete med berörda grupper. Under beredningen ordnas en remissbehandling.

Ytterligare information om projektet finns på statsrådets webbplats www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (lagberedning).