Den riksomfattande trafiksystemplanen diskuteras den 16 september

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2020 10.53 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Mötet för intressegrupper den 16 september 2020 (Foto: Kommunikationsministeriet)
Mötet för intressegrupper den 16 september 2020 (Foto: Kommunikationsministeriet)

I Finland utarbetas som bäst den första riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen.

Den 16 september ordnar kommunikationsministeriet ett möte på webben för intressegrupper där man diskuterar åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen och berättar om de kommande faserna i arbetet. Diskussionen utgår från den nuvarande versionen av planen.

Evenemanget öppnas kl. 10 av kommunikationsminister Timo Harakka. Därefter ger ministeriets tjänstemän en lägesuppdatering om beredningen, presenterar det nuvarande åtgärdsprogrammet och vilka inverkningar den nuvarande versionen av planen kommer att ha.

På eftermiddagen fr.o.m. kl. 13 har allmänheten möjlighet att kommentera och ställa frågor om planen via webbsändningens kommunikationsfunktion.

Evenemanget kan följas på webben kl. 10-15 på: https://lvm.videosync.fi/16092020-sidosryhmatilaisuus

Den nuvarande versionen av planen har publicerats i statsrådets projektportal. Allt material som hänför sig till projektet och programmet för mötet för intressegrupper finns också i projektportalen.

Beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen fortsätter under hösten. Responsen på den nuvarande versionen av planen beaktas i den fortsatta beredningen. Utkastet till plan sänds på remiss i början av 2021.

Delta i Facebookdiskussionen den 17 september

Diskussionen om trafiksystemplanen fortsätter på ministeriets Facebooksida torsdagen den 17 september kl. 9-10. Det går också att sända frågor på förhand. Frågorna besvaras av sakkunniga vid kommunikationsministeriet.

På Twitter diskuteras den riksomfattande trafiksystemplanen med hashtaggen #liikenne12.

Vad är en riksomfattande trafiksystemplan?

Den riksomfattande trafiksystemplanen gäller hela Finland och alla färdsätt. Planen styr hur staten utvecklar Finlands trafiksystem.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i Finland.

Planen utarbetas för 12 år i sänder. I programmet ingår också ett åtgärdsprogram där statens och kommunernas åtgärder för att utveckla trafiksystemet har sammanställts.

Den riksomfattande trafiksystemplanen bereds parlamentariskt och genom dialog med intressegrupper.

Avsikten är att den riksomfattande trafiksystemplanen ska vara klar våren 2021. Det är statsrådet som fattar beslut om planen.

Ytterligare information:

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330, Twitter @KuuKaisa