Den riksomfattande kampanjen #NuKörViIgen skjuts upp på grund av det försämrade epidemiläget

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 9.00 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 14.30
Pressmeddelande
Människor i munskydd står i metro. (Bild: Keksi/LVM)
Människor i munskydd står i metro. (Bild: Keksi/LVM)

Kollektivtrafikkampanjen #NuKörViIgen, som ordnats genom myndighetssamarbete, pausas i dag den 12 november 2021 tills vidare, eftersom coronasituationen i Finland har försämrats. Kampanjen fortsätter när epidemiläget åter är bättre. Med kampanjen vill man uppmuntra människor att återgå till kollektivtrafiken.

Kampanjen #NuKörViIgen inleddes den 5 november 2021. Avsikten var att förlägga den till en tidpunkt när restriktioner har avvecklats, rekommendationen om distansarbete har upphört och vaccinationstäckningen i Finland är cirka 80 procent.

Bakgrunden till att kampanjen pausas är hälsomyndigheternas bedömning av det regionala epidemiläget som på många ställen har försämrats och att det fortfarande krävs åtgärder för att minska smittan. Enbart den riksomfattande vaccinationstäckningen på 80 procent räcker inte till för att få epidemin att avta. Regionerna beslutar vilka rekommendationer och begränsningar som behövs för att stävja epidemin.

Kommunikationsministeriet uppmuntrar fortfarande till att använda kollektivtrafiken på ett hälsosäkert sätt.

- När vi beaktar varandra kan vi resa med kollektivtrafik på ett hälsosäkert sätt. Vaccinera dig alltså, använd munskydd, undvik trängsel och stanna hemma om du är sjuk, säger kommunikationsdirektör Susanna Niinivaara.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar tills vidare munskydd i kollektivtrafiken i hela landet. Dessutom ska tillhandahållarna av transportservice fortfarande sörja för åtgärder som förbättrar hälsosäkerheten.

Kampanjen #NuKörViIgen arrangeras i samarbete mellan kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det.

Ytterligare information:

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, [email protected]