Den övre åldersgränsen för förare av tunga fordon slopas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2009 14.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Regeringen föreslår en ändring av vägtrafiklagen så att den övre åldersgränsen på 70 år för förare av tunga fordonskombinationer och bussförare slopas. I fortsättningen ska körrätten för lastbil och buss kunna förlängas med högst två år i sänder efter 70 års ålder. En förlängning av körrätten förutsätter alltid läkarintyg.

Genom att körkorten för förare av tunga fordon är i kraft en kortare tid och förarnas hälsotillstånd oftare följs upp vill man öka trafiksäkerheten. Slopandet den övre åldersgränsen ger också en möjlighet för arbetsföra förare att fortsätta sin yrkeskarriär. Det underlättar transportföretagens verksamhet då kraven på yrkeskompetens och körkort som gäller förare av tunga fordon har skärpts.

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2010.