Den nya mandatperioden för kommissionen för Saima kanal inleddes

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 10.48 | Publicerad på svenska 22.4.2022 kl. 11.04
Pressmeddelande
Fartyg i Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet)
Fartyg i Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommissionen för Saima kanal fortsätter sin verksamhet. Kommunikationsministeriet har utsett medlemmar i kommissionen för Saima kanal för en ny femårsperiod, 17.2.2022-16.2.2027. Kommissionen sammanträdde för första gången i den nya sammansättningen den 21 april 2022.

Ordförande för kommissionen för Saima kanal är kanalfullmäktigen för Saima kanal, kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki. Vice ordförande är Timo Kievari, enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet. Kommissionens övriga medlemmar är avdelningschef Marja Liivala från utrikesministeriet, brigadgeneral Matti Sarasmaa från Gränsbevakningsväsendet, direktör Maritta Haapasalmi från Tullen och sektorchef Esa Sirkiä från Trafikledsverket. Sekreterare för kommissionen är Seppo Kykkänen, byråchef för kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal.

Kommissionen ska samordna myndigheternas ståndpunkter i frågor som gäller verkställande av arrendeavtalet om Saima kanal och utvecklande av fartygstrafiken samt fungera som tillståndsmyndighet.

Enligt ett statsfördrag har Ryssland utarrenderat sin del av Saima kanal och det därtill hörande området inom landets territorium till Finland.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, tfn 0295 342 389, [email protected]

Seppo Kykkänen, byråchef 0295 342 580, [email protected]