Den nationella strategin för informationssäkerhet förnyades

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2008 14.51 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Statsrådet har godkänt en ny nationell strategi för informationssäkerhet för perioden 2009-2015. För den strategi som regeringen fattade principbeslut om den 4 december ska ett konkret åtgärdsprogram göras upp under inkommande vår.

Den nya strategin koncentreras till tre tyngdpunkter: baskunskaper i vardagens informationssamhälle, riskhantering som anknyter till information och funktionssäkerhet samt konkurrenskraft och internationellt nätverkssamarbete.

Målet för den nationella informationssäkerhetsstrategin är att medborgarna och företagen kan lita på att deras uppgifter är säkra både på data- och kommunikationsnäten och i tjänster som hör till dem. Användarna måste kunna känna igen och vara medvetna om utgångspunkterna för en säker och pålitlig tjänst.