Den nationella elektroniska autentiseringen är ett steg närmare att bli verklighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2015 13.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Den lagstiftningsmässiga beredningen för skapandet av en elektronisk autentiseringslösning på nationell nivå närmar sig mållinjen. Nästa steg är att bygga ett förtroendenätverk bland de aktörer som erbjuder autentiseringstjänster och som verkar i bakgrunden av de autentiseringstjänster som erbjuds medborgarna.

Förtroendenätverket som byggs in i autentiseringslösningen fungerar så, att en leverantör av elektroniska tjänster gör upp ett avtal med en leverantör av identifieringstjänster som ingår i nätverket, varigenom alla kunder hos nätverkets leverantörer av identifieringstjänster blir potentiella kunder hos leverantören av elektroniska tjänster.

- När användningen av olika redskap för autentisering ökar och avtalen mellan olika aktörer minskar, gynnas både företag och konsumenter, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Regeringen lade den 19 februari 2015 fram sitt förslag om att republikens president skulle bekräfta ändringen i lagen om autentisering och elektroniska signaturer. Den nya lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2016 och 12 a § om förtroendenätverket den 1 maj 2017.

Med lagförändringen skapas ramarna för utvecklingen av tjänster, teknik och marknader kring elektronisk autentisering. Målet är att tjänsterna i anknytning till elektronisk autentisering skulle vara aktuella, enkla att använda och tillräckligt säkra.