Den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer ändras till 34,5 meter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2019 13.18
Pressmeddelande

Den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer i vägtrafik ökas från 25,25 meter till 34,50 meter. Den högsta tillåtna massan kommer fortfarande att vara 76 ton. Det blir också tillåtet att använda nya typer av fordonskombinationer på väg. En förordning av statsrådet som gäller detta träder i kraft den 21 januari 2019.

Den högsta tillåtna längden för andra fordon än bussar ökas från 12 meter till 13 meter, påhängsvagnars högsta tillåtna draglängd blir 18 meter och egentliga släpvagnar får vara högst 16 meter långa.

Den högsta tillåtna längden för en kombination av en lastbil och en påhängsvagn ökas från 16,50 meter till 23 meter. Den högsta tillåtna längden för en kombination av en bil och en medelaxelsläpvagn på väg blir 20,75 meter i stället för 18,75 meter. 

Före ändringen av förordningen har långtradare vars längd och vikt avviker från de nuvarande långtradarna, dvs. så kallade HCT-långtradare, testats sedan 2013. En preliminär granskning av det nuvarande vägnätet visade att det inte är möjligt att öka den nuvarande högsta tillåtna kombinationsmassan (76 ton) på ett hållbart sätt på hela vägnätet. Transport- och kommunikationsverket Traficom kan också i fortsättningen bevilja temporära undantagstillstånd till fordonskombinationer som överskrider de allmänt tillåtna gränsvärdena.

Strängare krav för långa kombinationer

Genom ändringen av förordningen blir kraven på långa kombinationers vändbarhet och stabilitet strängare än vad som tilläts genom undantagstillstånd under testerna. Kombinationerna ska dessutom ha kamerasystem för att se fordonets sidor, avancerade nödbromssystem och varningssystem för avvikelse ur fil, elektroniskt stabilitetskontrollsystem och elstyrda bromsar.

Kravet på vändbarhet påverkar eventuellt planeringen av korsningsområden och kan förutsätta att det finns begränsningsmärken i de nuvarande korsningarna på samma sätt som nu. Långa kombinationer behöver inte fara eller komma fram överallt, utan de används främst på sträckor mellan terminaler, större köpcentrum och produktionsanläggningar, ofta på natten och utanför rusningstid.

Ändringarna av de högsta tillåtna längderna för fordonskombinationer uppskattas ge betydande fördelar särskilt vid transport av sjöcontainrar, styckegodstrafiken och transport av livsmedel. Dessa transporttyper utgör nästan hälften av godstrafiken på landsvägarna.

Ytterligare information:

Aino Still, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2041