Den andra fasen av lagen om transportservice omfattar hela transportsystemet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 14.01 | Publicerad på svenska 19.10.2017 kl. 14.04
Nyhet

Lagen om transportservice för samman den lagstiftning som gäller marknaden för trafik och transporter. Den skapar förutsättningar för digitalisering av trafik och transporter och för nya affärsmodeller. I den första fasen av lagen om transportservice sammanställdes bestämmelser som gäller vägtrafiken. I den andra fasen fogas till lagen också bestämmelser om marknaderna för luftfart, sjöfart och spårtrafik samt om personalens kompetens.

Lagen om transportservice syftar främst till att främja digitaliseringen av transportservice och att effektivisera informationsanvändningen. Arbetet med öppna data fortsätter i den andra fasen av lagen. Också bestämmelserna om trafik- och transportregister ska ses över.

Den 19 oktober lämnade regeringen riksdagen en proposition om den andra fasen av lagen om transportservice.

- Utgångspunkten för hela reformen har varit att tillhandahålla användarna bra och flexibla tjänster och valfrihet. Lagen om transportservice gör det möjligt att se trafik och transport som en helhet, som en enda tjänst. Det centrala i reformen är öppna data vilket särskilt betonas i den andra fasen av lagen, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.