Delegationen för Saima kanal fortsätter sin verksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 15.10 | Publicerad på svenska 10.6.2022 kl. 12.42
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet tillsatte i april 2022 delegationen för Saima kanal för en tredje period. Delegationen höll sitt första möte den 7 juni för att diskutera aktuella frågor som gäller Saima kanal och sjötrafiken på Saimen.   

Mandattiden för delegationen är den 1 april 2022-16 februari 2027. Delegationen har till uppgift att vara ett diskussionsforum och en informationskanal mellan myndigheterna och aktörerna i regionen för att utveckla Saima kanal och sjötrafiken på Saimen.

Ordförande för delegationen är avdelningschef Sabina Lindström från kommunikationsministeriet, vice ordförande är enhetsdirektör Timo Kievari och sekreterare Seppo Kykkänen, byråchef för kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal. Medlemmar i delegationen för Saima kanal är utöver myndigheterna dessutom företrädare för näringslivet och Saimenregionen och användare av Saima kanal.

Medlemmarna i delegationen är

Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet

Matti Pitkäniitty, överste, Gränsbevakningsväsendet

Juha Pentikäinen, tullchef, Nuijamaa tull

Esa Sirkiä, sektorchef, Trafikledsverket

Juha-Matti Korsi, ledande sakkunnig inom sjöfart, Transport- och kommunikationsverket

Kari Kosonen, verkställande direktör, Finnpilot Pilotage Ab

Erkki Hokkanen, räddningsdirektör, Södra Karelens räddningsverk

Satu Sikanen, landskapsdirektör, Södra Karelens förbund

Jarno Turunen, kontaktchef, Norra Karelens landskapsförbund

Marko Tanttu, kontaktchef, Södra Savolax landskapsförbund

Mika Peltonen, verkställande direktör, Södra Karelens handelskammare

Seppo Karvinen, advokat, Kuopioregionens handelskammare

Kari Leinonen, Södra Savolax handelskammare

Jussi Ripatti, operationschef, Metsä Group

Simo Pylkkänen, verkställande direktör, Andritz Oy

Ari Mononen, verkställande direktör, Iivari Mononen Oy

Olavi Tyrsky, Mopro Oy

Riinu Walls, direktör, Meriaura Oy

Lennart Meyer, senior broker, Oy Helsinki Chartering Ab

Oscar von Hertzen, verkställande direktör, Oy Finnshipping Ltd

Sanna Lohko, shipping specialist, Nordkalk Oy Ab

Anna Näsi, skeppningschef, Yara Suomi Oy

Jussi Laine, rederichef, Saimaa Travel Oy Ltd

Hannu Kaipainen, produktionsdirektör, Oy Saimaa Terminals Ab

Pekka Mononen, verkställande direktör, Joensuun Laivaus Oy

Pekka Koskinen, vice ordförande, Vattenvägar i Finland rf

Piia Kinnunen, Passagerarfartygsföreningen i Finland SMLY

Annaleena Mäkilä, verkställande direktör, Finlands Hamnförbund rf

Antti Partanen, Rederierna i Finland rf

Tiina Haapasalo, ledande sakkunnig, Finlands näringsliv EK rf

Timo Tolonen, handelspolitisk expert, Skogsindustrin rf

Mikko Hietamies, verkställande direktör, Lappeenrannan Toimitilat Oy

Janne Korhonen, verkställande direktör, Joensuun Satama Oy

Sami Lehtonen, hamnchef, Kuopio stad

Jouni Riihelä, stadsutvecklingsdirektör, S:t Michels stad

Sami Laakkonen, strategidirektör, Joensuu stad

Tuomo Sallinen, stadssekreterare, Villmanstrands stad

Dessutom kan medlemmarna i kommissionen för Saima kanal delta i delegationens verksamhet.

Ytterligare information:

Seppo Kykkänen, byråchef, tfn 040 015 2868, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, [email protected]