Classicus Oy fick Classic Radios koncession

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2009 13.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat Classicus Oy den koncession som på hösten blev ledig efter Classic Radio. Bolaget ger också ut tidskriften Rondo-Classica kring ämnet klassisk musik.

Koncessionen är i kraft från den 1 december 2009 och gäller till slutet av år 2011.

Classicus Oy:s radiokanal hörs i de största städerna: Helsingfors, Lahtis, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Nyslott. Dessutom kan man höra kanalen över internet. Kanalen koncentrerar sig på klassisk musik och program kring det temat.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Jussi Mäkinen, tfn (09) 160 28498 eller 040 509 9757