Bredbandet som samhällsomfattande tjänst bör ha skäligt pris

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2010 10.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Efter att bredband på en megabit blivit en samhällsomfattande tjänst, som det är en förpliktelse att tillhandahålla, har det blivit uppenbart att man vid sidan av tillgången på bredband bör fästa uppmärksamhet vid prissättningen av den samhällsomfattande tjänst telebolagen erbjuder.

Öppnings- och månadsavgifterna för de samhällsomfattande anslutningarna har ofta blivit högre än för motsvarande kommersiella produkter. I de grövsta exemplen erbjuder telebolaget sina kunder fiberförbindelse som enda alternativ för den samhällsomfattande anslutningen. Öppningsavgiften för förbindelsen kan till och med vara cirka två tusen euro. I praktiken kan en samhällsomfattande förbindelse på 1 megabit genomföras till en betydligt lägre kostnad.

- Lagstiftarens vilja har varit att alla bör ha tillgång till en internetförbindelse av god kvalitet till skäligt pris. Det har varit problem med att genomföra det. Tjänsten bör vara tillgänglig utan en besvärlig besvärsprocess, säger kommunikationsminister Suvi Lindén.

För att säkra tillgången på samhällsomfattande anslutningar till ett skäligt pris har ministeriet berett ett förslag, enligt vilket man i fortsättningen med en skild förordning ska kunna föreskriva ett högsta pris för anslutningen. Förslaget till ändring av lagstiftningen innebär inte någon mer omfattande reglering av prissättningen av elektroniska kommunikationstjänster.

Ministeriet ordnade den 22 september ett informationsmöte, där telebolag, myndigheter och bland annat representanter för landskapsförbunden informerades om den nuvarande situationen och där förslaget till ny lagstiftning presenterades.

- Vi vill skapa en uppsättning redskap, vilket emellertid inte automatiskt betyder att man i Finland börjar reglera minutpriset för den samhällsomfattande tjänsten, säger minister Lindén.

- Utbudet av tjänsten följs noga upp och vid behov tar vi i bruk de redskap som säkrar ett skäligt pris.

Förpliktelsen att tillhandahålla en förbindelse på en megabit som samhällsomfattande tjänst trädde i kraft den 1 juli 2010.