Beslutet om nätkoncessioner för Åland skjuts upp på nytt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 15.58 | Publicerad på svenska 31.5.2022 kl. 16.04
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Statsrådet har på nytt förlängt tidsfristen för att bevilja nätkoncessioner för det så kallade frekvensområdet 700 megahertz på Åland.

Enligt statsrådets meddelade den 8 december 2021 var nätkoncessioner för detta frekvensområde lediga att sökas i landskapet Åland. Enligt den tidsplan som anges i lagen ska besluten fattas senast den 3 mars 2022. Statsrådet beslutade dock i februari att förlänga tidsfristen till den 31 maj 2022, och nu har statsrådet beslutat att förlänga tidsfristen till den 3 november 2022.

Enligt självstyrelselagen för Åland får en riksmyndighet bevilja tillstånd att utöva allmän televerksamhet i landskapet endast med landskapsregeringens samtycke. Det är motiverat att förlänga tidsfristen för behandling av ärendet så att Ålands landskapsregering ska kunna behandla ärendet i tillräcklig omfattning.

Elisa Abp, Telia Finland Oyj och Ålands Telekommunikation Ab har lämnat in ansökningar.

Tre nätkoncessioner inom frekvensområdena 703-733 megahertz och 758-788 megahertz var lediga att sökas. Målet är att främja utbyggnaden av 5G-nät i landskapet Åland och att förbättra tillgången till snabba trådlösa bredbandsförbindelser. Avsikten är att koncessionerna ska beviljas teknikneutralt, med andra ord ska frekvensområdet till en början kunna användas för till exempel tillhandahållande av 4G-förbindelser och senare för tillhandahållande av 5G-förbindelser.

Ytterligare information:

Aino Koskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 224, aino.koskinen(a)gov.fi