Beslut om trafikprojekt fattades på basis av bristfälliga uppgifter, tilläggsfinansiering behövs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2012 12.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Alla de trafikprojekt som ska genomföras under denna regeringsperiod kan inte påbörjas utan tilläggsfinansiering. För att genomföra projekten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt krävs tilläggsfinansiering på 150 miljoner euro under ramperioden 2013-2016. Behovet av extra finansiering är minst 50 miljoner euro.

De projekt som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen bereddes i den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen på våren 2012. På basis av redogörelsen fattade regeringen vid budgetförhandlingarna beslut om vilka trafikprojekt som ska inledas under innevarande regeringsperiod.

Det har sedermera visat sig att besluten om de projekt som tas upp i den trafikpolitiska redogörelsen fattades på basis av bristfälliga uppgifter. Projektlistan grundar sig på uppgifter som lämnades av Trafikverkets före detta generaldirektör Juhani Tervala.