Beslut om programkoncessioner för analog radioverksamhet skjuts upp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2015 9.13 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet
Radiofrekvesser (Bild: Rodeo)
Radiofrekvesser (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet har förlängt tidsfristen för handläggning av de beslut om programkoncessioner för analog radioverksamhet som har överförts till statsrådet. Den nya tidsfristen löper ut den 18 december 2015.

Kommunikationsverket förklarade i juni programkoncessioner för radio lediga att sökas och beviljade den 5 november 2015 koncessioner i områden där det inte råder brist på frekvenser.

I fråga om orterna Jakobstad, Joensuu, Karleby, Lovisa, Raseborg, Raumo, S:t Michel, Seinäjoki och Villmanstrand fanns det dock fler ansökningar än lediga frekvenser att tilldela.

Om antalet ansökningar är större än det antal frekvenser som kan beviljas överförs besluten om programkoncessioner för de berörda orterna till statsrådet.

På grund av ansökningsprocessens omfattning, dess indelning i två etapper och den tid det har tagit att få in kompletteringar till ansökningarna har kommunikationsministeriet förlängt tidsfristen för handläggning av ansökningarna om programkoncessioner.

Syftet med koncessionssystemet är att främja utbudet av högklassigt och mångsidigt innehåll på ett omfattande sätt i hela Finland.