Beredningen av den temporära ändringen av lagen om bemanningsstöd avbryts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 15.30 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 15.37
Pressmeddelande
Fartyget återvänder till hamnen (Bild: Shutterstock)
Fartyget återvänder till hamnen (Bild: Shutterstock)

Det av kommunikationsministeriet beredda utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, alltså den så kallade lagen om bemanningsstöd, var på remiss från den 28 april till den 3 maj 2022.

Utifrån remissresponsen har man beslutat att avbryta beredningen av propositionen.

Kommunikationsministeriet följer upp de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna för sjöfartssektorn i samarbete med de övriga ministerierna.


Ytterligare information:

Altti Iskola, konsultativ tjänsteman, tfn 050 430 4876, [email protected]

Matleena Kurki-Suutarinen, regeringsråd, tfn 050 343 7543, [email protected]